Search

hdc.mv


Media Center

April 23rd, 2024

Addendum 1 – Lease of Unit from Commercial Block “B” for the Provision of Cafe’ / Restaurant along with HDC Staff Canteen

April 17th, 2024

RFP- Lease of unit from Commercial Block “B” for the Provision of Cafe’ / Restaurant along with HDC Staff Canteen

April 17th, 2024

Cancellation of RFP – Lease of unit from Commercial Block “B” for the Provision of a Cafe / Restaurant along with HDC Staff Canteen

April 9th, 2024

ހުޅުމާލޭގެ 3 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޮތުގައި ބިންހިއްކަމުންގެންދާ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް ނެގުމާއި ގުޅޭ

April 6th, 2024

ހުޅުމާލޭގެ 3 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ

April 2nd, 2024

ހުޅުމާލެ 3 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޮތުގައި ބިން ހިއްކަމުންގެންދާ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް ނެގުމާ ހުޅޭ

March 28th, 2024

Lease of Fithuroanu Smart Parking

March 26th, 2024

Submission and Opening Sheet – Lease of Unit from Commercial Block “B” for the Provision of a Café/Restaurant Along with HDC Staff Canteen

March 19th, 2024

ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ބެނާރއާއި ކެންވަސް ޖެހުމާއި ގުޅޭ

March 19th, 2024

Response to Enquiries 1 – Lease of unit from commercial block “B” for the provision of a Cafe / Restaurant along with the HDC staff canteen